بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Artikel-artikel yang disiarkan di sini adalah sebagai rujukan dan simpanan peribadi pemilik blog ini. Kebanyakannya diambil daripada sumber-sumber yang dinyatakan. Segala pendapat dalam penulisan ini adalah pendapat penulis artikel yang sebenar. Jika ada kekeliruan tuanpunya blog ini menyarankan supaya bertanya kepada penulis asal. Semoga memberikan manfaat kepada pembaca.

Sunday, September 4, 2011

15 Dalil Kelebihan Membaca al-Quran

 Ada 15 kebaikan-kebaikan al-Quran seperti yang dinyatakan dalam beberapa hadis sahih:

1) Al-Quran akan menjadi syafaat pada hari akhirat bagi orang yang membacanya.

Daripada Abu Umamah ra, dia berkata; Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Bacalah al-Quran sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya”. (Hadis Riwayat Muslim)

2) Al-Quran sebagai pembela (mempertahankan) pada hari kiamat bagi orang yang membacanya semasa berada di dunia.

Daripada Nawwas Bin Sam’an ra telah berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Pada hari akhirat kelak akan didatangkan al-Quran dan orang yang membaca dan mengamalkan isi kandungannya, didahului dengan Surah al-Baqarah dan Surah Ali-Imraan, kedua-dua surah ini menghujah ( mempertahankan) orang yang membaca dan mengamalkannya”. (Hadis Riwayat Muslim)

3) Sebaik-baik amalan adalah orang yang belajar dan mengajarkan al-Quran.

Daripada Utsman Bin ‘Affan ra telah berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Sebaik-baik manusia di antara kamu ialah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarnya kepada orang lain”.
(Hadis Riwayat Bukhari)

4) Membaca al-Quran dan susah menyebutnya mendapat dua pahala.

Daripada Aisyah rha telah berkata: Bersabda Rasulullah SAW: “Orang yang membaca al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya ia mendapat dua pahala”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

5) Mukmin yang membaca al-Quran umpama buah (buah Utrujjah - seperti limau besar) yang harum dan sedap rasanya.

Daripada Abu Musa Al Asy’ari ra telah berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Bandingan orang mukmin yang membaca al-Quran seperti buah Utrujjah ( seperti limau besar ) baunya wangi dan rasanya sedap. Bandingan orang mukmin yang tidak membaca al-Quran seperti buah tamar tidak ada bau dan rasanya manis, dan bandingan orang munafik yang membaca al-Quran seperti Raihanah (sejenis pokok) baunya wangi dan rasanya pahit juga seperti buah labu yang tiada bau dan rasanya pahit”.
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

6) Allah SWT mengangkat martabat golongan yang membaca al-Quran.

Daripada Saidna Umar Ibn Al-Khattab ra; Bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab al-Quran”(Hadis Riwayat Muslim)

7) Kefahaman yang sahih tentang al-Quran akan menjadi contoh ikutan.

Daripada Ibnu Umar ra daripada Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “Tidak boleh berhasad dengki kecuali di dalam dua perkara : Lelaki yang dianugerahkan kefahaman yang sahih tentang al-Quran, ia menunaikan ibadat siang dan malam , lelaki yang dianugerahkan kemewahan harta lalu dinafkahkannya siang dan malam”. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

8) Membaca al-Quran akan mendapat ketenangan (sakinah)

Daripada Barra’ dan daripada ‘Azib ra telah berkata; “Seorang lelaki membaca Surah al-Kahfi dan di sisinya seekor kuda yang diikat dengan dua tali, maka awan di langit mula melindunginya dan semakin hampir, dan kudanya mula menjauhinya. Apabila menjelang pagi beliau pergi berjumpa Nabi Muhammad SAW dan menceritakan peristiwa tersebut maka baginda bersabda : Itulah ( sakinah ) ketenangan yang turun disebabkan bacaan al-Quran” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

9) Sesiapa yang tidak mengingati ayat-ayat al-Quran umpama rumah yang roboh.

Daripada Ibnu ‘Abbas ra beliau berkata; Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang yang tidak ada di dalam ingatannya sesuatu pun daripada ayat al-Quran seperti rumah yang roboh”. (Hadis Riwayat Tarmizi dan beliau berkata: Hadis ini hasan sahih)

10) Membaca dan memperelokkan bacaan al-Quran akan mendapat kebaikannya.

Daripada Abdullah Bin ‘Umru Bin Al‘As ra, beliau berkata; Nabi Muhammad SAW bersabda :
“Satu masa nanti akan dikatakan kepada orang yang membaca al-Quran: Bacalah, perbaikkilah dan perelokkanlah bacaan al-Quran sepertimana engkau memperelokkan urusan di dunia, sesungguhnya tempat engkau akan ditentukan di akhir ayat yang engkau bacakan”. ( Hadis Riwayat Abu Daud dan Tarmizi dan beliau berkata : Hadis ini hasan sahih )

11) Membaca beberapa ayat al-Quran lebih baik daripada mendapat unta yang gemuk.

Daripada ‘Uqbah Bin ‘Amir ra menceritakan; Rasulullah SAW keluar dan kami berada di tempat duduk masjid yang beratap. Maka baginda bersabda: “Siapakah di antara kamu yang suka keluar pada pagi hari pada setiap hari menuju ke Buthan atau ‘Atiq, dan dia mengambil darinya dua ekor unta yang gemuk dalam keadaan dia tidak melakukan dosa dan tidak putus hubungan silaturrahim?” Kami menjawab: “Kami suka demikian itu. Lalu  Rasulullah SAW bersabda : “Kenapakah kamu tidak pergi ke masjid belajar atau membaca ayat al-Quran? Dua ayat al-Quran lebih baik daripada dua ekor unta, tiga ayat lebih baik daripada tiga ekor, empat ayat lebih baik daripada empat ekor unta demikianlah seterusnya mengikut bilangan ayatnya”. (Hadis Riwayat Muslim)

12) Sesiapa yang lebih fasih membaca al-Quran lebih layak menjadi imam solat berjemaah.

Daripada Ibnu Mas’ud ra bahawa Nabi Muhammad SAW bersabd : Orang yang paling layak mengimami kaum di dalam sembahyang ialah mereka yang terfasih membaca al-Quran”. (Hadis Riwayat Muslim )

13) Nabi SAW mengutamakan sahabat yang paling kuat berpegang teguh kepada al-Quran untuk dikebumikan jenazah mereka.

Daripada Jabir Bin Abdullah ra; beliau berkata bahawa Nabi Muhammad SAW menghimpun antara dua lelaki yang terbunuh di peperangan Uhud kemudian baginda bersabda : “Yang mana satukah antara keduanya yang paling kuat berpegang teguh dengan al-Quran maka apabila aku tunjukkan kepada salah seorang daripada keduanya maka dialah orang yang pertama masuk ke liang lahad”. (Hadis Riwayat Bukhari, Tarmizi, Nasa’ie dan Ibnu Majah)

14) Kelebihan berdoa selepas membaca al-Quran.

Daripada ‘Imran Bin Husein bahawa beliau lalu di hadapan qari yang sedang membaca al-Quran kemudian dia berdoa kepada Allah kemudian ia kembali membaca kemudian ia berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang membaca al-Quran maka berdoalah kepada Allah dengan al-Quran maka sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca al-Quran dan mereka berdoa dengannya”.(Hadis Riwayat Tarmizi, beliau berkata : Hadis ini hasan)

15) Setiap satu huruf membaca al-Quran akan mendapat sepuluh ganjaran pahala.

Daripada Ibnu Mas’ud r.a. ia berkata : “Barangsiapa yang membaca satu huruf daripada al-Quran maka baginya satu kebaikan, satu kebaikan menyamai dengan sepuluh pahala, aku tidak bermaksud : Alif , Lam , Mim ialah satu huruf, tetapi Alif satu huruf, Lam satu huruf dan Mim satu huruf”.(Hadis Riwayat Ad Darimi Tarmizi, beliau berkata hadis ini hasan sahih)

Al-Quran juga merupakan senjata yang paling berkesan untuk membersihkan jiwa dan menyinarkannya.

Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Umar ra berkata: “Rasulullah SAW telah bersabda maksudnya : "Hati manusia akan berkarat seperti besi yang dikaratkan oleh air". Apakah cara untuk menjadikan hati bersinar semula. Kata baginda lagi, " Dengan banyak mengingati mati dan membaca al-Quran.”

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...